klankschaal 2 [custommenu menu=Menu2]

 

 

Aan het werken met klankschalen ligt oeroude kennis over de werking van klanken ten grondslag. Klankschalen werden al  5000 jaar geleden in de vedische heelkunde gebruikt.  Volgens oosterse voorstelling is alles trilling: Nada Brahma. De mens is uit klank ontstaan en is dus klank. Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheidsstructuur en dus ook een eigen individuele klank. Wanneer  je met je zelf en met je omgeving in harmonie bent, voel je kracht en kan je je leven vrij en creatief vormgeven, je ervaart geluk en gezondheid. Er zijn veel invloedsfactoren die deze grondharmonie bedreigen en disharmonie brengen.

De belangrijkste ervaringskenmerken van het werken met klank zijn: Klank spreekt het oorspronkelijke vertrouwen in mensen aan. Daardoor wordt snel een diepe ontspanning bereikt.  In deze ontspanning gebeurt het loslaten van verkrampingen, spanningen en blokkades. Een nieuwe ordening treedt in, het lichaam kan weer in harmonie komen. Iedere cel van het lichaam ondergaat een zachte klankmassage en vindt zijn oorspronkelijke balans weer. In de diepe ontspanning ontstaat door de klankmassage een nieuw positief en vrij lichaamsbewustzijn.

Peter Hess: “De toon van klankschalen beroert ons innerlijk en brengt de ziel in trilling. De klank lost spanningen op, mobiliseert de zelfhelende krachten en maakt scheppende energie vrij.”