De wereld van morgen vraagt om nieuwe oplossingen; vraagt om creativiteit en lef om nieuwe paden te durven bewandelen. Cultuureducatie is bij uitstek de aanjager van creativiteit, verwondering, omkijken, omdenken… Betekenis geven aan je omgeving. Vragen stellen over hoe en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Nieuwe waarden en grenzen leren kennen.

Mijn benadering is vanuit de Jenaplangedachte gevormd: de leerling staat centraal. Een mens speelt, werkt, praat en viert… Ieder mens is uniek en heeft eigen unieke kwaliteiten en talenten. Op een eigen wijze maak je persoonlijke groei door. Daarbij is in cultuur en onderwijs het ervarend leren essentieel, betekenis geven aan de dingen die je doet, groeien vanuit eigen kracht met gebruik van hoofd, hart en handen.

Diensten:

Vanuit mijn rol als cultuurmakelaar stel ik cultuureducatieve programma’s samen.

Zie hiervoor: www.deverbeeldingzeewolde.nl

Bij het tot stand komen van een programma ga ik uit van de vraag en behoefte van scholen en koppel dit aan het aanbod. Ik ga uit van plaatselijke mogelijkheden, lokale culturele partners, eigen ontwikkelkracht, plezier, verbinding en ontmoeting. Dit zijn de ingrediënten om bijzondere ontmoetingen te creëren. Inspiratie, verwondering en ontroering zijn graadmeters voor kwalitatieve betekenisvolle cultuureducatie.

Andere diensten:

projectleider kunst- en cultuurprojecten, projectmanagement, adviseur cultuureducatie voor het onderwijs, trainer ICC-trainingen, cultuurcoach
Voor meer informatie zie: www.LCKA.nl

Doelgroep:

Scholen, voor- tijdens- en naschoolse opvang van kinderen, zorg- en ouderencentra

Werkwijze:

Na een gesprek op maat, volgt een passende offerte.