Mantrazingen

Op een aantal momenten door het jaar organiseren we zogenaamde ‘mantra-avonden’. Momenten waarin we door het zingen van eenvoudige liederen uit verschillende culturen klank geven aan wat ons bezig houdt en wat gehoord wil worden. Alleen én samen met anderen; klank en samenklank. Ieder met en vanuit zijn/haar eigen stemming.
Elke cultuur kent zo zijn eigen liederen: mantra’s, klaagliederen, canons, acclamaties, refreinen, jubelzangen, oude en nieuwe taal, korte melodieën die zoeken om het onzegbare te zeggen en tot klinken te brengen, kortom…: die de golven van onze ziel tot klinken brengen.

Opzet van de avond:
De zaal is een half uur voor aanvang open. Vooraf is er gelegenheid voor koffie en thee. We nemen ruim de tijd om aan te komen: voelen dat, zodra je binnenkomt, je even alles achter je kunt laten. Elke avond begint met een korte warming-up van adem en klank. Daarna zingen we circa 6 a 7 liederen, afgewisseld met momenten van verstilling. We eindigen elke avond met een geleide meditatie en sluiten deze af met ‘een vrije mantra van die avond’.
Na afloop verlaten we de ruimte weer in stilte en nemen de sfeer mee naar waar we gaan.

Locatie: De Verbeelding, Zeewolde
Data seizoen 2017-2018:
15 september 19.30 – 21.00
3 november 19.30 – 21.00
1 december 19.30 – 21.00
26 januari 19.30 – 21.00
23 maart 19.30 – 21.00
25 mei 19.30 – 21.00

Locatie: paviljoen De Verbeelding,Verbeelding 25 te Zeewolde
Aantal deelnemers: deze activiteit ken een minimaal aantal van 10 deelnemers. Bij minder dan 10 deelnemers gaat de avond niet door. Deelnemers worden hierover tijdig ingelicht.
Kosten: € 10

Meld je aan